Φωτογραφίες Συνεδρίου

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ)
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ)
Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ)
Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, ΤΕΠΑΚ
Γενικό Χημείο του Κράτους, Κύπρος

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το 12οΣυνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ, τον Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος την Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ), το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ και το Γενικό Χημείο του Κράτους Κύπρου. Στόχος του συνεδρίου είναι η συμμετοχή υψηλού επιπέδου ερευνητών, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της Επιστήμης της Χημείας. Όπως προκύπτει και από τον τίτλο του Συνεδρίου, έμφαση θα δοθεί στους τομείς της επιστήμης που συμβάλλουν με καινοτόμες δραστηριότητες στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και μάλιστα, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, έντονης και γενικευμένης κρίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου