Φωτογραφίες Συνεδρίου

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

3η Ανακοίνωση

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ
«ΧΗΜΕΙΑ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΚΡΙΣΗ ΕΠΟΧΗ»

8-10 ΜΑΪΟΥ 2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΔΕΑ (ΑΠΘ)

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ)
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ)
Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ)
Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, ΤΕΠΑΚ
Γενικό Χημείο του Κράτους, Κύπρος

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το 12οΣυνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, τον Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος, την Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ), το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου και το Γενικό Χημείο του Κράτους της Κύπρου. Στόχος του συνεδρίου είναι η συμμετοχή υψηλού επιπέδου ερευνητών, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της Επιστήμης της Χημείας, οι οποίοι καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Βασική Θεματολογία του Συνεδρίου - Θεματικές Ενότητες - Συντονιστές
(Αλφαβητική σειρά, με τους αντίστοιχους συντονιστές)

1)                  Ανόργανη (και Βιοανόργανη) Χημεία (Α. Σαλίφογλου και Γ. Ψωμάς)
2)                  Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία και Μικροβιολογία (Μ. Λέκκα)
3)                  Ιατρική και Βιολογική Χημεία (Γ. Θεοδωρίδης)
4)                  Οργανική Χημεία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων (Ι. Γάλλος)
5)                  Πράσινη Χημεία και εφαρμογές της (Κ. Τριανταφυλίδης και Κ. Πούλος)
6)                  Φυσική και Θεωρητική Χημεία (Δ. Σαζού και Σ. Σωτηρόπουλος)
7)                  Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Κ. Σαμαρά και Ι. Κατσογιάννης)
8)                  Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών (Δ. Μπικιάρης)
9)                  Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (Μ. Τσιμίδου)
10)              Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (Σ. Σκλαρή)
11)              Χημική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας (Β. Σαμανίδου)
12)              Χημική Εκπαίδευση (Μ. Σιγάλας)
13)              Χημική Τεχνολογία και Μηχανική (Θ. Καραπάντσιος)

Γενικός Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής: Α. Ζουμπούλης

Εκτός από τις περιλήψεις (ταξινομημένες ανά θεματική ενότητα) οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν και το πλήρες κείμενο της εργασίας τους.

Σημαντική Ημερομηνία:
Προαιρετική υποβολή πλήρους εργασίας για να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, μέχρι την Κυριακή 19-4-2015 (ΑΥΣΤΗΡΑ).


Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών

Η κατανομή των εργασιών ως προφορικές ή ως posters (ανηρτημένες) θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή (τους συντονιστές των αντίστοιχων επιστημονικών ενοτήτων).
Οι πλήρεις εργασίες μπορούν να υποβληθούν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν με e-mail (ως συνημμένο) στη διεύθυνση: ptkdm@eex.gr, ή 12grcy@gmail.com .
Η πλήρης εργασία (η υποβολή της οποίας σημειώνεται ότι είναι προαιρετική) θα πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες (τυπικές) προδιαγραφές (με κατάλληλη φυσικά προσαρμογή, ανάλογα με το συγκεκριμένο περιεχόμενό τους):

Τίτλος, Συγγραφείς και Affiliations
1. Εισαγωγή (TNR 12 Bold)
2. Μεθοδολογία (Υλικά και Μέθοδοι) (TNR 12 Bold)
3. Αποτελέσματα – Συζήτηση (TNR 12 Bold)
4. Συμπεράσματα – Ευχαριστίες (TNR 12 Bold)
5. Βιβλιογραφία (TNR 12 Bold)
Εάν απαιτούνται υποκεφάλαια:
1.1.Υποκεφάλαιο (TNR 12 Bold Italics))

Κείμενο
Γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο μονό και περιθώρια 3 cm παντού. Η έκτασή της μπορεί πρέπει να είναι μέχρι 8 σελίδες Α4.


Κόστος Συμμετοχής
Σύνεδροι/Εισηγητές
100 €
Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες
50 €
Φοιτητές
30 €

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση του συνεδρίου, το αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονικήμορφή), η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες και τα αναψυκτικά στα διαλείμματα, καθώς και λοιπά ενημερωτικά υλικά του Συνεδρίου.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε απευθείας στα γραφεία του ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ (Αριστοτέλους 6, Κέντρο Θεσσαλονίκης), είτε  στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στα κάτωθι στοιχεία:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΤΚΔΜ
Αρ. Λογ. 210/481197-68
IBAN : GR0801102100000021048119768
Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει το σχετικό παραστατικό να αποσταλεί έγκαιρα με fax, η με e-mail (σκαναρισμένο) με εμφανή τα στοιχεία του πληρώσαντος και τη σχετική αιτιολογία στα γραφεία του ΠΤΚΔΜ.
Εφόσον απαιτείται η έκδοση τιμολογίου σε συγκεκριμένα στοιχεία (και όχι απλής απόδειξης), τότε αυτό θα πρέπει επίσης να μας δηλωθεί προκαταβολικά, συνυποβάλοντας και τα σχετικά στοιχεία.

Προϋπόθεση για να περιληφθεί μια εργασία στο πρόγραμμα του Συνεδρίου (και να παρουσιαστεί) και για να δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.

Τόπος Διεξαγωγής
Το 12οΣυνέδριο διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που βρίσκετε στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Τηλ.: 2310 994013, Fax: 2310 200392, e-mail: Publicity@rc.auth.gr)
Εξυπηρετούν οι γραμμές του ΟΑΣΘ: 2, 8, 14, 10 και 31 - Στάση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και οι γραμμές 17, 24 και 37 - Στάση: Φοιτητική Λέσχη. Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.oasth.gr/index.php

Πληροφορίες
Για τη διαμονή των συμμετεχόντων υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης σε πολύ καλές τιμές (π.χ. ABC, Pella, Olympic, Park, AD Imperial, City, Αμαλία, Mandrino, Kinisi Palace κλπ.). Συνιστάται όμως το έγκαιρο κλείσιμο δωματίων. Η Γραμματεία του ΠΤΚΔΜ είναι σε θέση να σας βοηθήσει-καθοδηγήσει στο θέμα της επιλογής ξενοδοχείο, εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να απευθυνθείτε είτε τηλεφωνικά (2310278077 καθημερινά 18.00-21.00) είτε στα mail του συνεδρίου.

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ (18.00-21.00, απόγευμα), τηλ.: 2310 278077
E-mail: ptkdm@eex.gr, 12grcy.gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου